Tilinpäätösaika lähestyy

Välttyäksesi turhilta myöhästymismaksuilta ja koroilta, toimita tilinpäätösaineisto kirjanpitäjällesi ajoissa. Samalla varmistat, että tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen laadintaan jää riittävästi aikaa, sekä niiden valmistumisen ajallaan.

Kirjanpitäjäsi tarvitsee soveltuvin osin seuraavat dokumentit

  • kirjanpidon tositteet
  • hallituksen- ja yhtiökokousten pöytäkirjakopiot
  • kauppakirjakopiot
  • osake- ja osakasluettelon
  • velkakirjat
  • pankkien saldotodistukset sekä vastuu- ja vakuuserittelyt
  • jos yrityksesi toiminnassa tai rakenteessa on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan siitä kirjanpitäjällesi.

Osakeyhtiölain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja verohallinnon lisäennakkoa voi korotta hakea kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Esimerkki: Jos tilikausi päättyy 31.12.2021, on veroilmoitus laadittava viimeistään 30.4.2022 ja lisäennakkoa haettava korotta viimeistään 31.1.2022.

Tilinpäätös on rekisteröitävä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilikausia, vaikka yritys ei olisi harjoittanut toimintaa.

Esimerkki: Jos tilikausi päättyy 31.12.2021, on tilinpäätös rekisteröitävä viimeistään 31.8.2022.

Myöhässä rekisteröidyistä tilinpäätöksistä perii patentti- ja rekisterihallitus 85,00 euron käsittelymaksun.