Veroilmoituskausi on alkamassa – muista täydennykset ja määräpäivät

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat pian

Verohallinto lähettää maalis–huhtikuun aikana esitäytetyt veroilmoitukset. Veroilmoituksen tarkistaminen ja vähennysten ilmoittaminen voi tarkoittaa selvää säästöä vähentyneiden verojen muodossa. Lisäksi tärkeää on varmistaa, että kaikki tulot on ilmoitettu verottajalle – ilmoittamatta jääneistä tuloista voi jälkikäteen seurata verojen ja viivästyskorkojen ohella esimerkiksi veronkorotus.

Huomaathan, ettei veroilmoituksen yhteyteen tarvitse nykyään liittää kuitteja ja tositteita, vaan Verohallinto pyytää niitä erikseen tarvittaessa. Tämän takia on kuitit tärkeä pitää tallessa joko paperisena mapissa, tai skannattuna dokumenttina sähköisissä kansioissa.

Vähennykset

Korona-ajan jatkuttua edelleen vuonna 2021 moni jatkoi tiiviissä etätyössä. Tämä voi monen kohdalla tarkoittaa, että kodin ja työn välisiä matkakuluja tuli vähemmän, mutta kotona työskentelystäkin voi hakea vähennyksiä, ja työhuoneesta johtuvat kulut onkin mahdollista vähentää tulonhankkimismenoina. Hyvä on kuitenkin muistaa, että Verohallinto myöntää jokaiselle automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen – kulut kannattaa ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että niiden yhteismäärä ylittää tuo automaattisen 750 euron rajan.

Pääomatuloista on mahdollista vähentää pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet kulut. Näitä ovat paitsi tulonhankkimisvelan ja asuntolainan korot, myös esimerkiksi ammattikirjallisuuden hankkimisesta sekä joissain tapauksissa lehdistä, valmennuksista ja seminaareista syntyvät kulut.

Kotitalousvähennys on veronmaksajalle erityisen tehokas siksi, että vähennys tehdään suoraan verosta, ei verotettavasta tulosta. Voit saada kotitalousvähennyksen, kun ostat kotiisi esimerkiksi siivouspalveluita, hoiva- ja hoitopalveluita, teetät asunnossasi tai vapaa-ajan asunnossasi tiettyjä kunnossapito- ja perusparannustöitä tai tilaat kotiisi tiettyjä asennustöitä, kuten terassin lasituksen tai hälytys- ja turvajärjestelmän asennuksen.

Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä ja omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta – työkaluista tai laitteista vähennystä ei saa. Jos työ on ostettu yritykseltä, on mahdollisuus vähentää 40 % työn osuudesta. Jos yrityksen sijaan on palkattu työntekijä, on mahdollista vähentää 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Uutisissa esiintyneet kotitalousvähennyksen korotukset kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisen osalta astuvat voimaan vasta vuoden 2022 verotuksessa.

Verohallinto on julkaissut sivuillaan luettelon töistä, joista se on yleensä myöntänyt kotitalousvähennystä sekä töistä, joista se ei ole myöntänyt kotitalousvähennystä. Lisätietoja: www.vero.fi.

Määräpäivät

Voit tehdä korjaukset veroilmoitukseesi kätevästi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa OmaVerossa tai käyttää perinteisiä Verohallinnon lomakkeita. Huomaathan, että paperilomakkeita käyttäessä muutoksia ei voi enää tehdä suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle, vaan kaikki korjatut tiedot on ilmoitettava omilla lomakkeillaan.

Veroilmoituksen korjatut tiedot tulee toimittaa Verohallintoon 10.5, 17.5 tai 24.5.2022 mennessä. Oman määräpäiväsi löydät esitäytetyn veroilmoituksen etusivulta ja OmaVerosta. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien, maataloudenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa veroilmoitukset tulee jättää jo 1.4.2022.

Verohallinto ilmoittaa lähettävänsä verotuspäätökset lokakuun loppuun mennessä.

Aleksi Salminen
Lakimies, OTM
+358 50 371 6557
aleksi.salminen@premiumgroup.fi