Services

Estate Invetory Deed

Hyvin laaditussa perukirjassa huomioidaan perintöverotus sekä tuleva ositus ja perinnönjako.

Estate Invetory Deed

Läheisen kuolema tuo omaisille surun lisäksi valitettavasti myös velvollisuuksia. Perunkirjoituksen toimittaminen on yksi niistä. Perunkirjoituksessa syntyvä perukirja on tärkeä asiakirja. Se toimii niin kuolinpesän omaisuusluettelona, osakasluettelona kuin veroilmoituksenakin.

Vaikka perittävän varojen ja velkojien listaaminen voi sinänsä vaikuttaa helpolta tehtävältä, on perukirja kuitenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin monimutkainen juridinen asiakirja, jonka oikeusvaikutukset tulee ymmärtää. Perukirjassa voidaan tehdä paljon erilaisia ratkaisuja, joilla voi olla huomattaviakin verotuksellisia ja oikeudellisia vaikutuksia.

Tarjoamme kokonaisvaltaista perunkirjoituspalvelua: hoidamme niin perukirjan laatimisen, perunkirjoituskutsujen lähettämisen ja perunkirjoitustilaisuuden pitämisen. Saat kauttamme perunkirjoitusta varten tarvittavat uskotut miehet ja toimitamme halutessanne allekirjoitetun perukirjan myös Verohallinnolle.

Lakimiehen käyttö on suositeltavaa, jotta verotukselliset, taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset huomioidaan kuolinpesän osakkaiden toivomalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoidamme vankalla kokemuksella myös perinnönjaot ja ositukset perunkirjoituksen jälkeen.

Price 310 eur / hour
(including VAT 24%)

Our experts

Lumme Taru - Premium Group

Lumme Taru

Lawyer LLM
Licenced Legal Counsel

Contact request

If you want more information about our services or have any questions regarding our services, please contact us or send us a short message and we will get back to you as soon as possible.

General inquiries

office@premiumgroup.fi
+358 (0) 9 622 2605