Veroilmoitusten tärkeät päivämäärät – kevät 2024

Verohallinto lähettää esitäytetyt veroilmoitukset kevään aikana. On suositeltavaa tarkastaa ilmoitus huolellisesti, sillä pieni vaiva tarkastuksessa voi tuoda merkittäviä säästöjä tai välttää myöhemmät selvittelyt verottajan kanssa.

On mahdollista, että sinulla on ollut menoja, jotka voit vähentää verotuksessasi. Näitä kuluja ei välttämättä ole sisällytetty automaattisesti esitäytettyihin tietoihin. Vastaavasti ilmoittamatta jääneet tulot voivat johtaa myöhemmässä vaiheessa monimutkaisiin selvittelyihin, viivästyskorkoihin ja veronkorotuksiin.

Verovelvolliselta edellytetään huolellisuutta oikeiden tietojen toimittamisesta Verohallintoon määräaikaan mennessä. Verotuspäätösten tekeminen on Verohallinnossa nykyisin myös varsin automatisoitua, ja tositteita kuluista tai tuloista pyydetään tyypillisesti toimittamaan vain rajatuissa tilanteissa. Suosittelemme asiantuntija-avun hyödyntämistä veroilmoituksesi laatimisessa. Veroilmoituspalvelussamme sinua avustavat verotukseen erikoistuneet juristit, jotka varmistavat, että tulot ja vähennykset ilmoitetaan oikein. Tarvittaessa avustamme myös oikaisuvaatimusten laatimisessa ja selvityspyyntöihin vastaamisessa.

31.1.2024 Lisäennakko ilman huojennettua viivästyskorkoa

 • Voit täydentää vuoden 2023 ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Maksamalla lisäennakkoa 31.1.2024 mennessä voit välttää huojennetun viivästyskoron kokonaan.
 • Jos lisäennakko maksetaan tammikuun 2024 jälkeen, lisätään huojennettu viivästyskorko maksettavaan määrään.
 • Huojennettu viivästyskorko on noussut huomattavasti, ja on 6 % vuonna 2024 (vuonna 2023 korko oli 2 %). Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden 2023 osalta 1.2.2024. Korkoa lasketaan jäännösveron eräpäivään asti.
 • Lisäennakosta on tehtävä hakemus Verohallintoon esimerkiksi OmaVerossa ennen maksua, jotta maksu kohdistuu oikealle verolle.

31.1.2024 Vuosi-ilmoitusten jättöpäivä

 • Sisältää muun muassa osingot, ylijäämät, luovutusvoittona verotettavat pääomanpalautukset, listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannit, muut ansio- tai pääomatuloa olevat suoritukset yms.
 • Poikkeava myöhempi jättöpäivä koskee vuosi-ilmoitusta korkotulon lähdeveronalaisista koroista (määräpäivä 15.2.2024) ja vuosi-ilmoitusta pääomatulona verotettavista osakaslainoista (määräpäivä 26.2.2024).

29.2.2024 Veroilmoitus: metsänomistajat ja maatalousyhtymät

 • Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus

2.4.2024 Veroilmoituksen määräpäivä (maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset)

 • Maatalouden veroilmoitus ja maataloudenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista.
 • Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta sekä yrittäjien ja heidän puolisoidensa veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista.
 • Metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus elinkeinotoiminnasta.

2.5.2024 Veroilmoitus osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2023

 • Yhteisöjen annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7.5.2024, 14.5.2024 ja 21.5.2024 Henkilöasiakkaiden veroilmoitukset

 • Määräpäivät täydennetyn veroilmoituksen palauttamiselle. Henkilökohtaisen määräpäivän voi tarkistaa omalta veroilmoitukselta tai OmaVerosta.