Johda paremmin – aika siirtyä sähköiseen kirjanpitoon

Tehokkuutta kannattaa lisätä sinne, missä se on helposti saavutettavissa nykyisillä järjestelmillä.

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Monet aiemmin manuaalisesti suoritetut tehtävät voidaan nyt hoitaa täysin automatisoidusti nykyisissä järjestelmissä, mikä muuttaa työskentelyn kuukausittaisesta rutiinista jatkuvaksi toiminnaksi.

Sähköiset järjestelmät ovat yhteiskäyttöisiä, ja siksi yrityksen ja tilitoimiston tulisi sopia selkeästä vastuunjaosta. Tällä tavoin voimme hyödyntää järjestelmien toiminnallisuudet ja aikaresurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Säästä aikaa, resursseja ja keskity tärkeisiin asioihin.

Ihanteellisesti sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että automaatio ottaa hoitaakseen rutiinityöt, ja kirjanpitäjä keskittyy asioiden tarkistamiseen, neuvontaan ja kokonaisvaltaiseen hallintaan. Kun järjestelmän automatisointi ja ohjaus ovat tehokkaasti käytössä, sähköisen kirjanpidon hyödyt näkyvät päivittäisessä työssä kirjanpidon ajantasaisuutena. Taloushallinnon ammattilaiset voivat keskittyä kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun ja asioiden ennakointiin, jossa he voivat tuoda lisäarvoa.

Sähköistymisen myötä käyttöön on otettu uusia työkaluja tietojen käsittelyyn ja analysointiin. Uusimmissa järjestelmissä on integroitu johdon raportointityökaluja ja mittareita, jotka tukevat talouspäätöksiä. Materiaalin liikkuvuuden helpottuminen, ajantasaisempi kirjanpito ja helppokäyttöiset järjestelmät ovat kaikki sähköisen taloushallinnon etuja, jotka ovat riippumattomia ajasta ja paikasta.

Premium Accountingissa panostamme voimakkaasti sähköiseen taloushallintoon. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme siirtymään perinteisistä järjestelmistä älykkäämpään kirjanpitoon.

Artikkeli on julkaistu aiemmin 22.8.2019. Päivitetty 17.10.2023

OTA YHTEYTTÄ!
Premium Group Oy
+358 9 622 26 05
office@premiumgroup.fi