Konkurssiin hakemista ja ulosottoa koskevat väliaikaiset lakimuutokset saivat jatkoa

Eduskunta sääti koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisia muutoksia konkurssilakiin ja ulosottokaareen, jotka olivat voimassa 1.5.2020–31.10.2020.
Koronavirustilanteen jatkuessa ovat väliaikaiset muutokset saaneet jatkoa.
Konkurssiin hakemista koskeva muutos on voimassa 1.11.2020–31.1.2021 ja ulosottokaaren velallisten asemaa helpottavat muutokset ovat voimassa 1.11.2020–30.4.2021. Uudet väliaikaiset muutokset ovat sisällöltään identtiset keväällä säädettyjen väliaikaisten muutosten kanssa.
Premium käsitteli muutoksia keväällä uutiskirjeessään, josta voit lukea täältä, ja ohessa tiivistettynä väliaikaisten muutosten vaikutuksia:

Konkurssilain väliaikainen muutos rajoittaa velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys.
Normaalitilanteessa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä maksukehotuksen saamisesta. Lakimuutoksen myötä olettamaa ei enää sovelleta. Käytännössä maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velallinen asetetaan konkurssiin.
Niinpä velkojienkaan ei välttämättä kannata enää liittää maksukehotukseensa uhkaa konkurssiin hakemisesta, jos kyse on yksittäisistä maksamattomista laskuista.

Ulosottokaaren väliaikainen muutos helpottaa ulosotossa olevien tilannetta koronaepidemian aikana. Lakimuutos mahdollistaa muun muassa sen, että ulosmittauksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä, maksuaikoja voidaan myöhentää, ulosmittaus voidaan keskeyttää määräajaksi ja palkasta voidaan ulosmitata tavallista pienempi osa, kun maksuvaikeudet ovat johtuneet koronaviruksen aiheuttamista maksuvaikeuksista.

Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan ja toiminta­mahdollisuuksistaan. Me Premium Law’ssa voimme auttaa sinua ja yritystäsi, joten ota meihin yhteyttä! Konkurssi- ja ulosottolainsäädäntöön liittyvissä asioissa sinua neuvoo Ville Kulju.

 

OTK Ville Kulju
Johtava lakimies, Osakas
Puh. +358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi