Koskeeko rahanpesulaki minua?

Suoraan kysymykseen suora vastaus: Kyllä, koskee.

Useimmilla meistä ei ole kunnollista ymmärrystä rahanpesusta eikä siten ole suoraa kosketuspintaa siihen. Silti monet meistä kohtaavat säännöllisesti kysymyksiä taustastaan ja varallisuudestaan. Vaikka ymmärrämme ja hyväksymme tarpeen torjua rikollista toimintaa, nämä toistuvat tiedustelut eri palveluntarjoajilta voivat olla enemmänkin ärsyttäviä. Miksi näin tapahtuu ja miksi niihin on vastattava?

Rahanpesulain vaatimukset

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asettaa palveluntarjoajille erilaisia vaatimuksia valvonnan toteuttamiseksi ja siten rikollisen toiminnan estämiseksi. Premiumin osalta taloushallintopalveluiden tarjoaminen kokonaisuudessaan kuuluu rahanpesulain velvoitteiden piiriin. Lakipalveluiden osalta velvoitteet koskevat tiettyjä ehtoja täyttäviä toimeksiantoja. Tosin nämä määrätyt ehdot tulevat meidän toiminnassamme vastaan varsin usein, joten käytännössä voimme todeta velvoitteiden noudattamisen koskevan meitä läpi kaikkien Premiumin toimintojen.

Tiivistettynä lain vaatimuksena on asiakkaan tunnistaminen, tunteminen, varojen alkuperän selvittäminen sekä epäilyttäviin tapahtumiin puuttuminen. Mikäli me palveluntarjoajana emme ole täyttäneet velvoitteitamme ja asiakkaan osalta ilmenee näihin liittyvää rikollista toimintaa, mekin joudumme siitä kärsimään.

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen

Asiakkaan tunnistaminen edellyttää, että selvitämme asiakkaan henkilöllisyyden ja todennamme sen tarvittaessa ennalta määrätyillä dokumentilla. Sen vuoksi, tulemme kysymään henkilötietoja ja liittämään mukaan asian todentavan dokumentin eli kopion siitä henkilökortista, passista tai muusta hyväksytystä asiakirjasta. Mikäli varojen alkuperä ei ole selvillä, kuten yritysten tapauksessa taloushallinnossa, pyydämme myös selvitystä varojen lähteestä, kuten pankkilainan todentavaa dokumentaatio. Ja kyllä, jälleen kerran vaadimme nähdä dokumentin todisteeksi.

Meistä jokainen on varmasti joutunut, ainakin pankissa asioidessaan, vastaamaan kysymykseen PEP-statuksesta eli siitä, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen. Jos asia ihmetyttää, voimme todeta lyhyesti, että PEP henkilöllä on yleensä tieto omasta statuksestaan. Tämä asia on tärkeä selvittää, koska poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä on suurempi korruption riski, ja he voivat olla alttiimpia osallistumaan rikolliseen toimintaan. Siksi PEP-statuksen omaavien henkilöiden suhteen palveluntarjoajilla on tiukemmat seuranta- ja valvontavaatimukset. Jotta voimme täyttää omat velvoitteemme, meidän on selvitettävä ja kysyttävä asiakkaalta tämä asia.

Asiakkaan toiminnan ja tapahtumien seuranta

Asiakkaan tunteminen puolestaan edellyttää, että olemme tietoisia asiakkaan mahdollisesta toiminnasta ja tapahtumista, huomioiden asiakkaan toiminnan luonne, laajuus ja varat. Mikäli toiminnassa yllättäen tulee vastaan tapahtumia, jotka eivät oikein sovi tiedossa olevaan toimintaan tai ovat muuten epämäärisiä, tulemme tarkistamaan asian ja tilanteen erikseen.

Kun havaitsemme epäilyttävää toimintaa, on velvollisuutemme tehdä ilmoitus. Epäilyttävää on huomiota herättävän ja poikkeavan toiminnan tai tapahtuman lisäksi yhtä lailla asiakkaan haluttomuus tai kokonaan kieltäytyminen tietojen antamisesta ja sitä vahvistavan dokumentaation toimittamisesta. Viranomaisten puolelta ohjeena on lisäksi ilmoituksen tekeminen mahdollisimman alhaisella kynnyksellä.

Velvoitteiden säännöllinen täyttäminen

Vaatimukset eivät tietenkään lopu tähän. Lain edellyttämiä velvollisuuksia on noudatettava säännöllisesti. Joten ei riitä, että olet jo kerran vastannut palveluntarjoajan kysymyksiin ja toimittanut tietoja. Samat velvoitteet on täytettävä uudelleen määrätyin väliajoin. Ja jälleen kerran, kyllä. Näin tulee tapahtumaan myös Premiumin taholta.

Olemme Premiumissa tähänkin asti täyttäneet lain velvoitteet varsin onnistuneesti. Mutta asiakasmäärän ja tapahtumien kasvaessa olemme ottaneet käyttöön erillisen ohjelman velvoitteiden suorittamiseksi. Tänä keväänä päivitämme tietomme vaatimusten mukaisesti, ja asiakkaamme saavat pyynnön tietojen toimittamiseen.

Joten vaikka se saattaa tuntua sinusta turhalta, vastaa kyselyyn. Se vie vain muutaman minuutin aikaasi ja auttaa meitä hoitamaan asioitasi paremmin!