Oletko perustamassa yritystä?

Kun uuden yrityksen liikeidea ja toimintasuunnitelma ovat kunnossa, alkaa käytännön työ yrityksen perustamiseksi. Mutta miten se tapahtuu ja millaisia asioita aloittavan yrittäjän kannattaa ottaa huomioon?

Vaikka jokaisen yrityksen tilanne on yksilöllinen, on silti asioita, joita jokaisen aloittelevan yrittäjän kannattaa huomioida. Olemme koonneet oheen kätevän tarkistuslistan aloitteleville yrittäjille.

Ennen yritystoiminnan aloittamista

1. Yritysmuoto

Pohdi, mikä yritysmuodoista sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin. Suomessa tyypillisin yritysmuoto on osakeyhtiö, mutta tilannetta on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Vaikka tässä kirjoituksessa keskitymme erityisesti osakeyhtiöön sen suosion vuoksi, on mukana silti asioita, jotka koskevat kaikkia yritysmuotoja. Premium auttaa myös kaikissa muissa yritysmuodoissa toimivia yrityksiä ja yrittäjiä.

2. Yrityksen nimi

Liiketoiminnan luonteesta riippuen yrityksen nimellä voi olla suuri vaikutus sen toimintaan. Yrityksen nimen kannattaa olla ytimekäs ja mieleenpainuva. Juridisesti on tärkeintä, että nimi ei ole sekoitettavissa olemassa oleviin toiminimiin tai tavaramerkkeihin ja että se täyttää muut rekisteröinnin edellytykset. Kannattaa myös tarkistaa, että yritykselle sopiva verkko-osoite on vapaana.

3. Luvat ja velvoitteet

Tietyillä toimialoilla voidaan tarvita erilaisia lupia, ammattipätevyyksiä tai ilmoituksia. Selvitä suunniteltuun liiketoimintaan liittyvät velvoitteet ja niihin liittyvät prosessit hyvissä ajoin etukäteen.

4. Verotus

Ennen yrityksen perustamista on syytä tutustua valitun yritysmuodon verotukseen ja perehtyä yrityksen verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyviin asioihin. Yrityksen rekisteröinnin yhteydessä voi hakeutua Verohallinnon eri rekistereihin. Selvitä ennen perustamista oman liiketoimintasi osalta, kannattaako yrityksen ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin. Rekistereihin voi ja kannattaa ilmoittautua myös perustamisen jälkeen, jos liiketoiminnan kehittyminen sitä edellyttää.

Premium auttaa kaikissa yrityksen verotukseen liittyvissä asioissa ja neuvomme yrittäjiä myös henkilökohtaiseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Osakeyhtiön perustaminen

5. Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Osakeyhtiö perustetaan perustamissopimuksella. Laki sääntelee perustamissopimuksen muotoa ja sisältöä.

Osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, joka tulee liittää perustamissopimukseen. Yhtiöjärjestyksessä on oltava osakeyhtiölain määräämä minimisisältö, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös monista muista seikoista kuten lunastuslausekkeesta, jonka avulla osakkeiden siirtyminen ulkopuoliselle voidaan estää.

6. Osakeyhtiön hallitus

Osakeyhtiölain mukaan hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Varajäseniä ei tarvitse valita, mikäli hallituksessa on vähintään kolme varsinaista jäsentä. Mieti hyvissä ajoin etukäteen, keitä hallitukseen nimitetään. Perehdy myös hallituksen tehtäviin ja vastuisiin.

7. Osakassopimus

Osakassopimus kannattaa laatia aina, kun yhtiöllä on enemmän kuin yksi omistaja. Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus. Sopimus sitoo tyypillisesti kaikkia osakkeenomistajia, mutta myös yhtiö tai ulkopuolinen taho voi liittyä osakassopimukseen. Osakassopimuksella voidaan sopia paljon vapaammin asioista kuin yhtiöjärjestyksessä. Esimerkiksi osakkeenomistajia henkilökohtaisesti koskevista asioista, kuten kilpailukiellosta, ei voi määrätä yhtiöjärjestyksessä. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia osakkeenomistajien keskinäisistä pelisäännöistä erilaisissa tilanteissa, myös konflikteissa. Osakassopimus auttaa yrittäjää suojatumaan ennalta-arvaamattomilta riskeiltä.

Liiketoiminnan aloittaminen

8. Kirjanpito

Yrityksillä on lakiin perustuva kirjanpitovelvollisuus. Yritysmuoto ja toiminnan laajuus määrittävät tarkemmin kirjanpitoon ja mahdolliseen tilintarkastukseen liittyvät velvoitteet. Vaikka pienemmän liikevaihdon yrityksissä kirjanpidon tekeminen itse voi olla vaihtoehto, on usein kustannustehokkaampaa maksaa ammattimaisesta kirjanpitopalvelusta. Samalla varmistut kirjanpito- ja verotussääntelyn noudattamisesta.

Premium tarjoaa yrityksille asiantuntevaa kirjanpitoa ja tukea talousasioissa. Kysy yrityksen perustamisen yhteydessä tarjousta Premiumin taloushallintopalvelusta!

9. Yrityksen sopimukset

Käytännössä kaikkeen yritystoimintaan liittyy erilaisia sopimuksia. Tärkein sääntö on laatia kaikki sopimukset aina kirjallisesti. Olipa kyse sitten työsopimuksesta, liiketoimintaan, yrityksen omistamiseen tai rahoitukseen liittyvästä sopimuksesta, tulee sopimukset aina laatia yksilöllisesti kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Suosittelemme aina sopimusoikeuden ammattilaisen käyttämistä sopimusten laatimiseen, jotta ikävät yllätykset voidaan minimoida. Erityisesti työnantajana toimimiseen liittyy paljon velvollisuuksia ja pakottavaa sääntelyä, jotka tulee huomioida työsopimuksia laadittaessa.

10. Immateriaalioikeudet ja tietosuoja

Yritysten toimintaan liittyy usein erilaisia immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja tekijänoikeuksia. Immateriaalioikeuksilla yrityksen tuotteita ja palveluita voi suojata kilpailijoiden jäljittelyä vastaan ja toisaalta yritys ei myöskään saa rikkoa olemassa olevia immateriaalioikeuksia. Yrityksen immateriaalioikeuksille saa suojaa rekisteröimällä oikeuden joko Suomessa tai kansainvälisesti. Selvitä yrityksen immateriaalioikeudet ja hoida niiden suojaus kuntoon alusta alkaen.

Lainsäädännöstä ja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta tulee paljon pakollista sääntelyä, joka tulee huomioida yrityksen toiminnassa. Yrityksen tulee huolehtia, että esimerkiksi asiakasrekisterin käyttö täyttää yrityksille asetetut velvollisuudet. Myös esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla vierailevista käyttäjistä tallennetaan lähes aina tietoja, joiden keräämistä ja käsittelyä säädellään tarkasti.

11. Vakuutukset

Työntekijästä yrittäjäksi siirtyvän kannattaa selvittää yritystoiminnan vaikutukset yrittäjän työttömyysturvaan ja siirtyä palkansaajan työttömyyskassasta Yrittäjän Työttömyyskassaan. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) muodostaa yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perustan ja YEL-vakuutus onkin lakisääteinen velvollisuus.

Työntekijöitä palkatessa tulee huomioida työnantajan lakisääteiset vakuutukset. Yrityksen tulee selvittää, onko yrityksen otettava työeläkevakuutus (TyEL), työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja/tai työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Lisäksi yritys voi ottaa erilaisia vapaaehtoisia yritysvakuutuksia erilaisiin tarpeisiin. Vakuutustarpeet määräytyvät yrityksen liiketoiminnan perusteella, mutta tyypillisesti ainakin yrityksen vastuuvakuutus olisi hyvä olla olemassa. Koronapandemian myötä on tullut tärkeäksi tarkistaa myös keskeytysvakuutuksen ja työntekijöiden kotoa tapahtuvan etätyöskentelyn kuuluminen yrityksen vakuutusturvaan.

Premium Group auttaa kaikissa uuden yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä, sekä tarjoaa kattavan palvelun yrityksen kirjanpidon ja taloushallinnon hoitamiseen.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Ville Kulju                                                 
Lakimies OTK, KTM
+358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi