Riskien hajauttaminen järkevän yhtiörakenteen avulla

Liiketoimintaan liittyy paljon erilaisia riskejä. Koronaviruksen aiheuttamat hankaluudet liiketoiminnassa ovat saattaneet realisoida yllättäviä riskejä yhtiöissä. Miten yhtiörakenne vaikuttaa riskien hallintaan?

Liiketoiminnan harjoittaminen yhdessä henkilökohtaisesti omistetussa yhtiössä on usein järkevää niin kauan kuin toiminta on pienimuotoista. Tällä tavoin yhtiön rakenne pysyy mahdollisimman yksinkertaisena sekä yhtiöön liittyvät hallinnolliset kulut kuten esimerkiksi kirjanpitokulut pysyvät järkevänä suhteessa yhtiön kokoon.

Mikäli yhtiö harjoittaa useampaa eri liiketoimintaa ja ne eroavat toisistaan muun muassa laajuudeltaan, henkilöstöltään tai riskeiltään, liiketoimintoja ei välttämättä kannata harjoittaa yhdessä yhtiössä. Mikäli yhtiö harjoittaa eri liiketoimintoja yhden yhtiön alla, heikosti menestyvä liiketoiminta voi pahimmassa tapauksessa ajaa samassa yhtiössä harjoitettavan hyvin menestyvän liiketoiminnan alas tai ainakin heikentää kyseisen liiketoiminnan toimintamahdollisuuksia. Tällaisessa tilanteessa kannattaa harkita liiketoimintojen eriyttämistä toisistaan, jotta riskit saadaan rajattua huonosti menestyvään liiketoimintaan.

Yllä mainittu koskee myös liiketoimintoja, joita harjoitetaan eri toimipaikoissa. Esimerkkinä voidaan mainita ravintolat ja kahvilat, jotka harjoittavat ravintola- ja kahvilatoimintaa eri toimipaikoissa. Mikäli eri toimipaikkojen liiketoiminnot on rajattu erillisiin yhtiöihin, yhden paikan huono menestys ja mahdollinen konkurssi ei suoraan rasita muita toimipaikkoja.

Riskien hajauttaminen on hyvin perusteltua myös tilanteessa, jossa yhtiöön on jätetty edellisinä tilikausina kertyneitä voittovaroja tai yhtiö omistaa operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomia varoja esimerkiksi sijoitusomaisuutta tai kiinteistöjä, joita ei ole välttämätöntä pitää yhtiön omistuksessa. Riskien hallinnan näkökulmasta tällaiset ylimääräiset varat, sijoitukset ja kiinteistöt voi olla perusteltua siirtää operatiivisesta toiminnasta erilliseen yhtiöön.

Yllä mainittuja riskejä voidaan hajauttaa ja rajata jakamalla yhtiö niin, että liiketoiminnot siirretään toisistaan erillisiin sisaryhtiöihin. Vastaavasti yhtiö voi jakautua siinä tarkoituksessa, että toiseen yhtiöön jää operatiivinen toiminta ja toiseen esimerkiksi sijoitukset ja kiinteistöt. Liiketoimintoja ja yhtiöihin kertynyttä varallisuutta voidaan hajauttaa myös luomalla konsernirakenne (tytär- ja emoyhtiö). Tällaisiin järjestelyihin voi liittyä myös verotuksellisia hyötyjä.

Kun liiketoiminnat saadaan eriytettyä toisistaan erillisiin osakeyhtiöihin, yhdessä yhtiössä harjoitettavaan toimintaan liittyvät riskit saadaan rajattua nimenomaan kyseiseen yhtiöön, eivätkä ne tällöin vaaranna muita toimintoja kuten toista hyvin menestyvää liiketoimintaa tai kertynyttä sijoitusvarallisuutta.

 

Me Premiumilla autamme teitä hallitsemaan riskit järkevän yhtiörakenteen avulla. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Nea Tiukkanen
Lakimies OTM
Puh. 040 843 1068
nea.tiukkanen@premiumgroup.fi

 

Ville Kulju
Johtava lakimies
Puh. 041 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi