Tunnetko jo Premiumin palvelut?

Premium on jo usean vuoden ajan tarjonnut asiakkailleen, niin yrityksille, säätiöille kuin yksityishenkilöille, laajasti sekä laki- että taloushallinnon palveluja. Se ei kuitenkaan vielä kerro koko yrityksemme toimintaideaa. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme ennakoimaan tulevaa ja hallitsemaan riskitekijöitä. Premium Laki- ja Talouspalveluiden asiantuntijuuden ydin on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen.

 

Yrittäjän arjen haasteet

Yrittäjä on asiantuntija omalla alallaan. Sen sijaan yrityksen pyörittämiseen vaadittava hallinto ja byrokratia kannattaa jättää Premiumin asiantuntijoiden huoleksi. Yrityksen toiminta alkaa sen perustamisesta ja jatkuu lakisääteisen kirjanpidon hoitamiseen. Tämä sisältää kuukausittaisen kirjanpidon ja arvonlisäveron käsittelyn lisäksi myös tilinpäätöksen ja veroilmoituksen hoitamista. Aloittavalla yrityksellä on pohdittavanaan monia jatkoon vaikuttavia päätöksiä ja siksi tarjoammekin sekä lakipalveluja aloittaville yrityksille että tukea ja neuvoa taloudellisen puolen hoitamisessa. Mikäli yritys on jo toiminnassa, hoidamme sujuvasti talouden haltuunoton, vaikka kesken tilikauden. Samalla juristimme auttavat kartoittamaan yrityksen nykytilanteen ja mahdolliset tulevaisuuden tarpeet.

Yrityksen toiminnan kasvaessa ja muuttuessa eteen tulee uusia ratkaistavia asioita. Toiminnan pyörittämiseen ja kasvattamiseen vaaditaan lisää henkilökuntaa ja se edellyttää erityisosaamista. Esimerkiksi tes- tai työsopimukset ja tuntipalkkaus. Premiumin HR-palvelu hoitaa tarvittaessa koko henkilöstöhallinnon, esimerkiksi työsopimusten laatimisen, henkilöstöpolitiikan luomisen tai kannustinjärjestelmän kehittämisen. Asiantuntijat hoitavat myös yrityksen palkkahallinnon. Erityiskysymyksissä yrittäjä voi tukeutua työsuhdeasioihin erikoistuneisiin juristeihimme, vaikkapa korona-ajan tuomissa haasteissa.

Premium Talouspäällikkö on asiantuntijamme, joka toimii yhdessä yrityksen johdon kanssa ja tuottaa yritykselle toiminnan kannalta oleellisen informaation. Tarvittaessa Premium Talouspäällikkö osallistuu esim. hallituksen kokouksiin materiaalin esittelijänä. Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuutta tai edes halua tai tarvetta omalle kokopäiväiselle talouspäällikölle. Kuitenkin päätösten tekeminen vaatii yhä enemmän taloudellisen informaation seuraamista ja tuottamista.

Sisäisen tarkastuksen ja corporate governance palvelussa tarkastelemme yritystä kokonaisvaltaisesti ja varmistamme, että kaikki asiat ovat kunnossa ja yrityksen toiminnan tulevaisuuden varmistamisen vaatimalla tasolla. Teemme myös lyhyitä projekteja, joissa kartoitamme yritykselle parhaan mahdollisen toimintatavan, jolla varmistetaan sekä töiden että informaation kulkeminen talon sisällä ja päästään tilanteeseen, jossa johdolla on oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

Yritystoiminnan sujuvuuteen vaikuttaa ratkaisevasti toiminnan organisointi ja lisäksi on huomioitava tarkoituksenmukainen yritysrakenne. Yritysjuridiikan asiantuntijamme osaavat kertoa yrittäjälle, mikä on optimaalisin toimintamalli koko toiminnan hallintaan. Lisäksi tarvitaan asiantuntemusta sopimusten hallintaan, osakkaiden välisiin osakassopimuksiin tai verotuksellisiin kysymyksiin. Joskus tulee eteen myös tilanteita, joissa ostetaan muita yrityksiä tai myydään omaa pois. Premiumin asiantuntijat hoitavat yrityskaupat vankalla ammattitaidolla. Yrittäjälle varteenotettava vaihtoehto saattaa olla myös sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen. Nämä kaikki asiat ja moni muu huomioidaan yrityksen kartoituksen yhteydessä.

 

Yksityishenkilöiden palvelut

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat koskettavat meitä kaikkia. Premiumin lakimiehet auttavat sinua kaikissa elämän taitekohdissa. Testamentilla ja edunvalvontavaltuudella selvitetään monta asiaa ja vältetään riitoja sekä epäselvyyksiä asioiden hoitamisessa. Kun testamentti on asiantuntijoiden laatima, on perinnönjako sujuvaa ja ennen kaikkea oman tahdon mukaista.
Avioehdolla on monen mielessä ikävä kaiku, mutta käytännössä asia on juuri päinvastoin. Sillä vältetään ikäviä riitoja ja varmistetaan puolison asemaa. Tarjoamme yksityishenkilöille myös Veroilmoituspalvelua, jolla varmistetaan optimaalinen verotus.

Premiumin Tiekartta -palvelu auttaa, kun kysymyksiä on paljon, etkä tiedä mistä aloittaa. Asiantuntijamme kartoittavat kokonaistilanteesi ja tekevät suosituksen varallisuuden hallinnan järjestämisestä sekä mahdollisista muista tarvittavista toimenpiteistä. Premiumin tiekartta on aina yksilöllinen suunnitelma, joka laaditaan sinun etusi ja tahtosi huomioiden.

Elämä on yllätyksellistä ja vaikka kuinka varautuu, niin aina kaikki ei kuitenkaan suju kuten on olettanut. Premiumin lakimiehet auttavat riitojen ratkaisuissa tai oikeudenkäynneissä.

 

Sijoitukset ja säätiöt

Sijoitusyhtiöiden sekä säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen taloushallinto edellyttää erityistä osaamista sijoitustoiminnan kirjanpidosta. Premiumilla on erittäin kattava tietotaito nimenomaan sijoitustuotteiden kirjanpidosta. Lisäksi Premiumin säätiötiimillä on kymmeninen vuosien kokemus säätiöiden toiminnasta, niiden erityispiirteistä ja taloushallinnosta. Hoidamme tilinpäätökset, tilintarkastusjärjestelyt, säätiöiden vuosi-ilmoitukset sekä palkan- tai palkkioidenmaksun. Palvelumme kattaa myös apurahatoimintojen hallinnan. Tarjoamme myös säätiöille niiden toimintaan erikoistuneen juristin palveluita.

 

Huoneistopalvelut vuokranantajan apuna

Premiumin Huoneistopalvelut on vuokra-asuntojen hallinnoinnin ja vuokravalvonnan ammattilainen. Meillä on tarvittava kokemus ja tietotaito asuntosijoittajan arjen helpottamiseksi. Hoidamme vuokranantajan puolesta niin vuokralaisiin kuin vuokranmaksuun liittyvät asiat, vastaamme yhteydenpidosta taloyhtiön ja muiden asianosaisten välillä, sekä teemme yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa, esimerkiksi remonttifirmojen ja välitysliikkeiden. Vuoden lopuksi toimitamme yksityisille vuokranantajille koosteen vuoden vuokratuloista ja menoista liitettäväksi veroilmoitukseen.

 

Laki- ja talousasioiden yhdistäminen tuo yksinkertaisuutta elämään ja edesauttaa oikea-aikaista päätöksentekoa. Kokonaisuuden keskittäminen yhdelle luukulle tuo asiakkaalle sujuvuutta arkeen.

Tervetuloa meille Premiumiin!