Tunnustuspalkintojen veronalaisuus muuttui – mitä tulee ottaa huomioon?

Tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto on vuoden 2023 alusta saajalleen kokonaan verovapaata tuloa. Tunnustuspalkintoa ei jatkossa huomioida laskettaessa saajan muiden apurahojen verovapaata enimmäismäärää. Muutos koskee vuonna 2023 tai sen jälkeen maksettuja tunnustuspalkintoja.

Isompien tunnustuspalkintojen verovapauspäätöstä ei enää erikseen tarvitse hakea valtionvarainministeriöstä. Myöntäjän ilmoitusvelvollisuus maksetuista tunnustuspalkinnoista säilyy ennallaan.

Tunnustuspalkinnon käsitettä ei ole laissa määritelty, mutta säännöksen (HE 153/2022 vp) esitöissä on tuotu esiin tunnustuspalkinnolle vakiintuneita kriteerejä. Palkinto voidaan antaa tunnustuksena tehdystä merkittävästä työstä tai pitkäaikaisesta toiminnasta merkittävissä tehtävissä tieteen, taiteen tai yleishyödyllisen toiminnan alalla. Yleishyödyllisenä toimintana voidaan hallituksen esityksen mukaan pitää myös esimerkiksi pitkäaikaista toimintaa yleiseksi hyväksi yhdistystoiminnassa.

Verovapaana tunnustuspalkintona ei pidetä palkintoa, jonka saaja on sopimussuhteessa palkinnon myöntäjään tai saajan ja jakajan välillä vallitsee muu riippuvuussuhde. Verohallinto ratkaisee verotusta toimittaessaan, onko kyse säännöksessä tarkoitetusta verovapaasta tunnustuspalkinnosta vai muusta palkinnosta.

Autamme mielellämme, mikäli muutosten hyödyntäminen edellyttää sääntömuutosta.
Ota yhteyttä!

Hanna Peltonen
Johtava kirjanpitäjä, KLT
+358 500 465 580
hanna.peltonen@premiumgroup.fi

Taru Lumme
Lakimies, OTM
+358 50 464 2333
taru.lumme@premiumgroup.fi