Väliaikaisia lakimuutoksia – konkurssiin hakeminen vaikeutuu ja ulosottovelallisen asema helpottuu

Koronavirusepidemian jatkuessa yhä useampi yritys ja yksityishenkilö voi löytää itsensä tilanteesta, jossa kassassa ei olekaan tarpeeksi varoja kaikkien laskujen maksamiseen. Ensisijaisesti tällaisissa tilanteissa olisi hyvä yrittää neuvotella velkojan kanssa joustavammista maksujärjestelyistä, mutta aina se ei onnistu. Eduskunta onkin nyt hyväksynyt kaksi lakiesitystä, jolla maksuvaikeuksista kärsivän tilannetta yritetään helpottaa.

Ensimmäinen lakimuutos rajoittaa velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Koronavirusepidemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei kuitenkaan useimpien osalta jää pysyväksi. Muutoksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan niin sanottuja turhia konkursseja tulee välttää. Nyt tehtävillä muutoksilla annetaan elinkelpoisille ja ennen epidemiaa hyvin voiville yrityksille aikaa selviytyä haastavien aikojen yli ilman, että yritystoimintaa täytyy lopettaa tilapäisten maksuvaikeuksien takia.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Normaalitilanteessa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä maksukehotuksen saamisesta. Lakimuutoksen myötä olettamaa ei enää sovelleta. Käytännössä maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velallinen asetetaan konkurssiin. Niinpä velkojienkaan ei välttämättä kannata enää liittää maksukehotukseensa uhkaa konkurssiin hakemisesta, jos kyse on yksittäisistä maksamattomista laskuista.

Toinen lakimuutos helpottaa ulosotossa olevien tilannetta koronaepidemian aikana. Tarkoitus ei ole kuitenkaan kohtuuttomasti vaarantaa myöskään velkojien oikeutta.

Lakimuutos mahdollistaa muun muassa sen, että ulosmittauksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä, maksuaikoja voidaan myöhentää, ulosmittaus voidaan keskeyttää määräajaksi ja palkasta voidaan ulosmitata tavallista pienempi osa, kun maksuvaikeudet ovat johtuneet koronaviruksen aiheuttamista maksuvaikeuksista.

Väliaikaisen lain on tarkoitus ottaa paremmin huomioon poikkeusajan erityispiirteet. Esimerkiksi tilapäiset taloudelliset vaikeudet voivat kestää kauemmin, kuin normaaliaikoihin tarkoitettuun ulosottolakiin on säännelty. Joustavammassa menettelyssä on myös se etu, ettei ulosottomenettelystä aiheudu maksuhäiriömerkintää luottotietorekistereihin yhtä nopeasti kuin nykyisin.

Molemmat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.5.2020 ja ne ovat voimassa 31.10.2020 asti.

Näinä poikkeuksellisina aikoina on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan ja toimintamahdollisuuksistaan. Me Premium Law’ssa voimme auttaa sinua ja yritystäsi, joten ota meihin yhteyttä! Konkurssi- ja ulosottolainsäädäntöön liittyvissä asioissa sinua neuvoo Ville Kulju.

 

OTK Ville Kulju
Johtava lakimies, Osakas
Puh. +358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi