Valmistaudu tilinpäätökseen

Vuoden loppu lähestyy, ja monien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten tilikausi päättyy 31.12. Tämä tarkoittaa, että on taas aika suunnata katseet tilinpäätökseen. Tilinpäätös on keskeinen osa organisaation taloushallintoa, ja sen laatimiseen tarvitaan ajoissa aloitettuja valmisteluja.

Toimitathan tilinpäätösaineiston kirjanpitäjällesi hyvissä ajoin, jotta varmistetaan riittävästi aikaa tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen laatimiseen sovitun aikataulun puitteissa.

Kirjanpitäjäsi tarvitsee soveltuvin osin seuraavat dokumentit

  • kirjanpidon tositteet
  • hallituksen- ja yhtiökokousten pöytäkirjakopiot
  • kauppakirjakopiot
  • arvopaperilaskelmat ja sijoitusraportit
  • osake- ja osakasluettelon
  • velkakirjat
  • pankkien saldotodistukset sekä vastuu- ja vakuuserittelyt
  • jos toiminnassa tai rakenteessa on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan siitä kirjanpitäjällesi.

Säätiö- ja yhdistysasiakkaat: toimitattehan samoin ajoissa maksumääräyksen kokouspalkkioista sekä muista hallinnon palkkioista

  • 15.12. mennessä saatu toimeksianto saadaan maksuun ennen joulua
  • 20.12. mennessä saatu toimeksianto saadaan maksuun ennen vuodenvaihdetta

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tuloveroilmoitus tulee jättää samoin neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Verohallinnon korotonta lisäennakkoa voi hakea kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi päättyy 31.12.2023, on veroilmoitus jätettävä viimeistään 30.4.2024 ja lisäennakko on haettavissa korotta 31.1.2023 saakka.

Osakeyhtiön vahvistettu tilinpäätös on rekisteröitävä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilikausia, vaikka yritys ei olisi harjoittanut toimintaa. Jos tilikausi päättyy 31.12.2023, on tilinpäätös rekisteröitävä viimeistään 31.8.2024.

Myöhässä rekisteröidyistä tilinpäätöksistä Patentti- ja rekisterihallitus perii 85,00 euron käsittelymaksun.

Säätiön tulee toimittaa vuosiselvitys Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi päättyy 31.12.2023, on vuosiselvitys annettava viimeistään 30.6.2024.

Myöhässä ilmoitetuista vuosiselvityksistä Patentti- ja rekisterihallitus perii 85,00 euron käsittelymaksun.

Tilinpäätös tarjoaa myös mahdollisuuden arvioida organisaation taloudellista tilaa ja suunnitella tulevia toimia. Mitä voimme oppia kuluneesta vuodesta, ja mitä tavoitteita voimme asettaa seuraavalle tilikaudelle?