Varainsiirtoveroprosentit laskivat

Asuntojen, kiinteistöjen ja arvopapereiden verokanta aleni

Vuoden 2024 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten myötä varainsiirtoverokannat alenivat asuntojen, kiinteistöjen ja arvopapereiden osalta. Muutokset ovat seuraavat:

  • varainsiirtovero aleni neljästä prosentista kolmeen prosenttiin
  • asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero aleni kahdesta prosentista 1,5 prosenttiin
  • muiden arvopapereiden varainsiirtovero aleni 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin

Vaikka laki tuli voimaan vasta 1.1.2024, sovelletaan uusia prosentteja kaikille, jotka tekivät kauppoja 12.10.2023 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen ilman eri hakemusta niille, jotka suorittivat veroja vanhojen varainsiirtoveroprosenttien mukaisesti. Verokanta määräytyy sitovan sopimuksen allekirjoituspäivän perusteella.

Samalla ensiasuntojen varainsiirtoverovapaus poistui 1.1.2024 alkaen. Toisin kuin verokantojen muutosten kohdalla, ensiasunnon ostoa koskeva muutos astui voimaan vasta vuoden vaihteessa. Näissäkin tapauksissa olennaista on sopimuksen allekirjoituspäivä. Jos kauppakirja on allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023, ensiasunnon ostajan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa.