Yhtiölle ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää yhtiö- ja vuosikokouksiaan

Osakeyhtiöiden ja yhdistysten velvollisuuksiin kuuluu laki- ja sääntömääräisten kokousten pitäminen. Näinä poikkeusaikoina kyseisen velvollisuuden täyttäminen on kuitenkin ollut hankalaa. Eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen väliaikaisen sääntelyn, jolla yhtiöiden, yhdistysten ja osuuskuntien kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta, terveydensuojelutarpeet huomioiden.

Lakimuutoksen mukaan osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön yhtiökokousta, yhdistyksen kokousta, osuuskunnan kokousta ja muita laissa tarkoitettuja vastaavia kokouksia voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun 2020 loppuun mennessä. Edellytyksenä on, että osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja osuuskunnan tilikausi on päättynyt 30.9.2019 – 31.3.2020 välisenä aikana. Yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan myöhentää niin, että se järjestetään syyskuun 2020 loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Muutos sisältää helpotuksia kokousjärjestelyihin, jotta yhtiöiden ja yhdistysten lainmukainen toiminta ei vaarannu koronaepidemian vaatimien poikkeusjärjestelyiden takia.

Lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen taas voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Muutosten tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.

Laki on voimassa syyskuun 2020 loppuun asti.

Premium Kokouspalvelut järjestää puolestasi osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden laki- ja sääntömääräiset kokoukset kokeneiden lakimiesten johdolla. Kokous voidaan pitää joko etäyhteyksien välityksellä tai uuden sääntelyn mahdollistamana Premiumin tai asiakkaan tiloissa sen jälkeen, kun kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet. Nea Tiukkanen ja Ville Kulju vastaavat mielellään Kokouspalveluun tai muihin yhtiöoikeuteen liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

OTM Nea Nyman
Lakimies
+358 40 843 1068
nea.nyman@premiumgroup.fi

OTK, KTM Ville Kulju
Lakimies
+358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi