Yrityksen edunsaajatiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin

Yrityksen tosiasialliset edunsaajat pitää ilmoittaa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 1.7.2020. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Ilmoitus pitää tehdä myös, jos todelliset edunsaajat muuttuvat. Rekisteröintivelvoite perustuu rahanpesulakiin ja sen pohjana olevaan EU:n rahanpesudirektiiviin, jotka edellyttävät, että yritys ja yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi ja pitää tiedot ajan tasalla.

 

Kenet katsotaan tosiasialliseksi edunsaajaksi?

Edunsaajia ovat henkilöt, jotka omistavat yrityksen tai käyttävät määräysvaltaa yrityksessä.

Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä (esim. osakassopimukseen perustuen).

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Yrityksessä voi olla rahanpesulain mukaisia edunsaajia yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Ilmoitus kaupparekisteriin täytyy tehdä myös silloin kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia, tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

 

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä ainoastaan yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilmoitus tehdään YTJ:n sähköisessä ilmoittamispalvelussa ja se on maksutonta.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.

Löydät lisätietoja todellisista edunsaajista, rekisteröinnistä ja muusta aiheeseen liittyvästä PRH:n sivuilta:

Linkki PRH:n edunsaaja -apuriin:

 

Mikäli edunsaajien selvittäminen tai edunsaajien rekisteröinti herättää kysymyksiä, Premium auttaa teitä mielellään!