Miksi talouden ammattilainen on yrittäjän paras kumppani?

Yritystoiminnan aloittaminen perustuu yleensä yrittäjän omaan asiantuntijuuteen ja sen hyödyntämiseen. Kuitenkin on huomioitava, että yrityksen kirjanpitovelvollisuus alkaa samalla hetkellä kuin liiketoimintakin, jopa ennen kuin ensimmäistäkään asiakasta on hankittu. Sen sijaan, että taloushallinnosta tulisi se “pakollinen paha”, voimme tehdä siitä liiketoimintaa edistävän ja oman jaksamista helpottavan apurin.

Aikasyöpöstä kaveriksi

Moni aloittava yrittäjä tekee itse kirjanpitoa ja seuraa yrityksen taloushallintoa. Tämänkin ajan voisi käyttää varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Ulkoistamalla heti alusta lähtien kirjanpidon osaaviin käsiin, on ajankäyttö tehokkaampaa ja kohdistuu oikeisiin toimintoihin. Yritystoiminnan kasvaessa ja vakiintuessa tuo luotettava ja osaava taloushallinnon kumppani sekä ajansäästöä että kilpailuetua.

Turhia virheitä on olemassa

Yritystoiminnassa tapahtuu monenlaista, ja toisinaan virheitäkin sattuu. Kuitenkin taloushallinto on osa liiketoimintaa, jossa kannattaa pyrkiä välttämään virheet alusta asti.

Yrittäjän aika on usein hyvin rajallista, ja se on arvokasta resurssia. Taloushallinnossa on omat aikarajansa, kuten arvonlisäverojen ilmoittaminen määrätyssä ajassa. Nämä rajoitukset voivat vaatia yrittäjältä aikaa, joka voitaisiin käyttää mieluummin varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tilikauden päättyessä taloushallinnossa on suoritettava tilinpäätös ja veroilmoitus, joiden vaatimat dokumentit ja ilmoitukset pitää hoitaa ajallaan. Yrittäjän täytyy tarkistaa, että kaikki viranomaisille vaadittavat ilmoitukset ja dokumentaatio ovat oikein ja ajoissa hoidettu. Silloin, kun asiat on jouduttu hoitamaan kiireellä, ne saatetaan joutua myöhemmin myös korjaamaan kiireellä.

Kun taloushallinnosta vastaa ammattilainen, varmistetaan liiketoiminnan oikeellisuus ja kaikkien aikarajojen noudattaminen. Säännöllisen ja huolellisen kirjanpidon ansiosta myös jatkotoimenpiteiden hallinta on helpompaa. Asiantuntija tuntee lain vaatimukset ja on perillä niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Tämä korostuu erityisesti, jos yrityksellä on palkansaajia, jotka toimivat työehtosopimuksen alaisina. Taloushallinnon ammattilainen varmistaa myös, että kaikki yrittäjän dokumentaatio ja materiaali on asianmukaisesti arkistoitu.

Sujuva taloudenhallinta vie toimintaa oikeaan suuntaan

Harvemmin tulee ajatelleeksi, miten sujuva taloushallinto voi tuoda merkittäviä kilpailuetuja. Yrittäjän pyrkimys laajentaa liiketoimintaansa ja luottamus oman tuotteen menestykseen ovat luonnollisia lähtökohtia yrityksen kasvulle. Kuitenkin päätöksenteon perustana oleva tieto on erittäin merkittävää.

Oikean tiedon avulla liiketoiminnan ennustettavuus paranee ja päätökset tehdään faktojen pohjalta eikä pelkän mielipiteen perusteella. Jokapäiväisen toiminnan ohjaaminen helpottuu, kun numerot ja ennusteet auttavat hahmottamaan liiketoiminnan suunnan ja antavat yrittäjälle tilaa ennakoida.

Yritystoiminnan kasvaessa myös tarve monipuolisemmalle taloushallinnolle kasvaa. Toiminta edellyttää syvällisempiä ennusteita, laajempaa raportointia ja enemmän avaintunnuslukujen seurantaa. Yritys saattaa tarvita myös neuvoja varainkäytön ja investointien suhteen.

Kasvaessaan yrityksen taloushallinnon ja kirjanpidon hoitaminen laajenevat Premium talous -palveluksi. Premium Talous ei rajoitu ainoastaan taloushallintoon, vaan kattaa myös haasteellisemmat yritysoikeudelliset ja verotukselliset kysymykset. Palvelumme laajenee yrittäjän tarpeiden ja yrityksen koon mukaisesti.

Parhaimmillaan taloushallinto on yrittäjän hyvä ystävä ja tuki, joka mahdollistaa yrittäjän menestyksen.

Tehokkaammat prosessit – taloushallinto sähköistyy

Monilla eri toimialoilla on siirrytty kohti automaatiota sähköisten palvelujen ja toimintojen yleistyessä. Vaikka paperittoman toimiston saavuttaminen voi olla edelleen tavoitteena, monet yritykset kohtaavat päivittäin paperityöhön liittyviä haasteita. Myyntilaskut, ostolaskut, kululaskut, matkalaskut, ja kuitit ovat edelleen osa arkipäivää, ja niiden tehokas hallinta on olennaista.

Menestyksekäs toiminta vaatii oikeita työkaluja ja prosesseja. Taloushallinnon ammattilaisilla on käytössään asianmukaiset välineet ja ajantasainen tietämys järjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kirjanpitäjien osaaminen siirtyy suoraan yrittäjän hyödyksi, kun he opastavat oikeisiin toimintatapoihin ja tuovat uusia toiminnallisuuksia yrittäjän ja taloushallintopalvelun tarjoajan yhteistyöhön. Toimintojen automatisointi ja sähköinen käsittely vapauttavat yrittäjän aikaa ja vähentävät tarpeetonta hallinnollista työtä.

Me Premiumissa

Premiumin taloushallintopalvelut yrityksille on kattava palvelu kirjanpidon, palkanlaskennan ja koko taloushallinnon hoitamiseen. Seuraamme tarkasti lainsäädännön muutoksia ja tarjoamme asiantuntijaneuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota liittyen taloushallintoon, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan.

Yrityksen kasvaessa laajennamme tarjoamaamme tarjoten yrittäjälle kattavampaa raportointia, joka vastaa yrittäjän ja yrityksen tarpeisiin. Usein taloushallintoon liittyvät kysymykset liittyvät olennaisesti omaisuuden hallintaan, sopimusasioihin ja verotukseen. Teemme tiivistä yhteistyötä talon sisäisten yritysjuridiikan asiantuntijoiden kanssa, varmistaen yrittäjälle kokonaisvaltaisen ja kattavan palvelun.

Miksi valita Premium?

  • Panostamme henkilökohtaiseen palveluun.
  • Opastamme sinut vaivattomasti ja edullisesti siirtymään sähköiseen kirjanpitoon.
  • Olemme erinomainen tilitoimisto, jolla on käytössä alan huippuohjelmistot.
  • Autamme pieniä ja keskisuuria yrittäjiä aidosti.
  • Toimintamme on ennakoivaa ja auttaa sinua säästämään tarpeettomilta kustannuksilta.
  • Olemme aina valmiina vastaamaan kysymyksiisi ja tarjoamaan apua.

OTA YHTEYTTÄ!
Premium Group Oy
+358 9 622 26 05
office@premiumgroup.fi

Artikkeli on julkaistu aiemmin 22.2.2022. Päivitetty 17.10.2023