Miksi talouden ammattilainen on yrittäjän paras kumppani?

Yritystoiminnan aloittaminen perustuu useimmiten yrittäjän omaan asiantuntijuuteen ja sen hyödyntämiseen. Tästä huolimatta yrityksen kirjanpitovelvollisuus alkaa samalla hetkellä kuin liiketoimintakin, jopa ennen kuin ensimmäistäkään asiakasta on hankittu. Sen sijaan, että taloushallinnosta tulee se ”pakollinen paha”, voimme tehdä siitä liiketoimintaa edistävän ja omaa jaksamista helpottavan apurin.

Aikasyöpöstä kaveriksi

Moni aloittava yrittäjä tekee itse kirjanpitoa ja seuraa yrityksen taloushallintoa. Tämänkin ajan voisi käyttää varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Ulkoistamalla heti alusta lähtien kirjanpidon osaaviin käsiin, on ajankäyttö tehokkaampaa ja kohdistuu oikeisiin toimintoihin. Yritystoiminnan kasvaessa ja vakiintuessa tuo luotettava ja osaava taloushallinnon kumppani sekä ajansäästöä että kilpailuetua.

Turhia virheitä on olemassa

Tekevälle sattuu ja yritystoiminnassa tulee varmasti vastaan asioita, mitä olisi voinut hoitaa toisin, mutta taloushallinnon osalta ei ole mitään syytä olla tekemättä asioita alusta asti oikein.

Yrittäjän aika on usein tiukalla ja siihen voi olla haastavaa sovittaa taloushallinnossa noudatettavia aikarajoja. Operatiivisessa toiminnassa muun muassa arvonlisäverojen käsittely määrätyissä aikarajoissa pakottaa paneutumaan varsinaisen liiketoiminnan sijasta taloushallintoon. Tilikauden päätyttyä tehdään tilinpäätös ja veroilmoitus kaikkine vaadittavine dokumentteineen. Yrittäjä joutuu käyttämään aikaansa miettiäkseen, onko kaikki tarvittavat ilmoitukset viranomaisille hoidettu oikein ja ajallaan. Kun matkan varrella joutuu työstämään asioita kiireellä, niin yleensä niitä sitten korjataan myöhemmin -kiireellä.

Taloushallinnon ammattilaisen hoitaessa asioita varmistutaan toiminnan oikeellisuudesta ja kaikkien vaadittujen aikarajojen noudattamisesta. Kun kirjanpitoa on tehty säännönmukaisesti ja huolellisesti, on myös jatkotoimenpiteitä helpompi hallita. Asiantuntijalla on tiedossaan lain vaatimukset, ja niihin mahdollisesti tulleet muutokset sekä muut määräysten muutokset. Muutosten- ja tiedonhallinta korostuu vielä entisestään, mikäli yrityksellä on jonkin työehtosopimuksen alaisia palkansaajia. Lisäksi taloushallinnon asiantuntija huolehtii, että kaikki yrittäjän dokumentaatio ja materiaali on asianmukaisesti arkistoitu.

Sujuva taloudenhallinta vie toimintaa oikeaan suuntaan

Harvemmin tulee ajatelleeksi, että taloushallinnon sujuvalla hoitamisella voidaan saavuttaa merkittäviäkin kilpailuetuja. Yritystoiminnan kehittäminen lähtee luonnollisesti liikkeelle yrittäjän halusta kasvattaa toimintaansa ja näkemyksestä oman tuotteensa menekistä laajemminkin. On myös erittäin merkityksellistä, millaisella informaatiolla päätöksiä tehdään.

Oikean tiedon perusteella myös ennustettavuus helpottuu ja päätöksenteko perustuu tietoon eikä mielipiteeseen. Jokapäiväisen toiminnan ohjaus helpottuu, kun luvut ja ennusteet kertovat toiminnan suunnan antaen yrittäjälle aikaa ennakoida.

Yritystoiminnan kasvaessa myös yrittäjän tarpeet taloushallintoa kohtaan kasvavat. Toiminta vaatii pidemmälle meneviä ennusteita ja kattavampaa raportointia ja suuremman määrän tunnuslukujen seurantaa. Yritykselle tulee mahdollisesti myös tarve miettiä rahankäyttöä ja investointeja.

Yritystoiminnan kasvaessa taloushallinnon ja kirjanpidon hoitaminen laajenee Premium talous -palveluksi. Yrityksen tuki ei jää pelkästään taloushallintoon, vaan pystymme avustamaan haasteellisissakin yritysjuridiikan ja verotuksen kysymyksissä. Palvelu kasvaa siis yrittäjän tarpeiden ja yrityksen koon mukana.

Parhaimmillaan taloushallinto on yrittäjän hyvä ystävä ja tuki, joka mahdollistaa yrittäjän menestyksen.

Tehokkaammat prosessit – taloushallinto sähköistyy

Toiminta on mennyt lähes kaikilla aloilla kohti automaatiota sähköisten palveluiden ja toimintojen lisääntymisen myötä. Vaikka yritystoiminnassa on edelleen paljon papereiden pyörittämistä; myyntilaskuja, ostolaskuja, kulu- ja matkalaskuja, kuitteja, on ne kaikki pystyttävä hoitamaan tehokkaasti ja nopeasti.

Tehokas ja sujuva toiminta vaatii oikeat työkalut ja prosessit. Taloushallinnon asiantuntijalla on käytössään juuri oikeat työvälineet sekä ajantasainen tieto järjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Kirjanpitäjien ammattitaito valuu suoraan yrittäjän eduksi kirjanpitäjän neuvoessa oikeat toimintatavat ja tuodessa uudet toiminnallisuudet yrittäjän ja taloushallintopalvelun tarjoajan väliseen toimintaan. Toimintojen automatisointi ja sähköinen käsittely vapauttaa yrittäjän aikaa ja poistaa turhaa hallinnollista työtä.

Me Premiumissa

Premiumin taloushallintopalvelut yrityksille on kattava palvelu kirjanpidon, palkanlaskennan ja koko taloushallinnon hoitamiseen. Seuraamme lainsäädännön muutoksia ja neuvomme, opastamme ja konsultoimme taloushallintoon, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrityksen kasvaessa tuotamme yrittäjälle kattavampaa raportointia yrittäjän ja yrityksen tarpeisiin. Monet kirjanpidon ja taloushallinnon kysymykset kuuluvat kiinteästi omaisuusjärjestelyihin ja sopimusasioihin sekä verotukseen. Toimimme talon sisällä kiinteästi yritysjuridiikan juristien kanssa ja takaamme yrittäjälle kattavan ja kokonaisvaltaisen palvelun.

Miksi valita Premium?

  • Panostamme henkilökohtaiseen palveluun.
  • Me näytämme miten siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon käy helposti, edullisesti ja helposti.
  • Olemme loistava tilitoimisto ja meillä on hyvät ohjelmistot.
  • Autamme pieniä ja keskisuuria yrittäjiä aidosti
  • Toimintamme on ennakoivaa ja voi säästää turhilta kuluilta
  • Meiltä voit aina kysyä neuvoa ja apua

Nina Bemeleit
Asiakkuuspäällikkö
Tel. +358 50 438 0836
nina.bemeleit@premiumgroup.fi